PLAN PROXECTA: PROXECTOS DE VIDA ACTIVA E DEPORTIVA - PVAD (Dafis)
  ACTIVIDADE: RECREOS ACTIVOS     
(Liga multideporte nos recreos)


        ACTIVIDADE: NATACIÓN            

ACTIVIDADE: BÁDMINTON DE COMPETICIÓN

ACTIVIDADE: ESCALADA EN CANTABRIA