Salvavidas. Dar vida despois da vida

Coa participación no Programa “Proxecta Salvavidas: Dar vida despois da vida” no IES Arcebispo Xelmirez I continuamos coa labor de concienciación do noso alumnado de cara a comportamentos adecuados e positivos no ámbito da saúde.

Desenvolvemos o “Proxecta Salvavidas” por quinto ano consecutivo para seguir impulsando as actitudes solidarias en toda a comunidade escolar, salientando a importancia que teñen as doazóns e trasplantes, así como a importancia de aumentar o número de posibles doantes na sociedade de hoxe en día.

No Programa “Proxecta Salvavidas: Dar vida despois da vida" participa como Coordinadora a profesora de Xeografía e Historia, Rosa María López González, a profesora de Técnicas e procedementos de Imaxe e Son, María Cristina Iglesias Saco, o profesor de Física e Química, Fernando Fernández Rego e o Xefe de Estudos de Adultos e profesor de Técnicas e procedementos de Imaxe e Son, Roberto Rodríguez Carballada.

Poden consultarse os traballos realizados cos distintos grupos de alumnos e alumnas do noso centro nos seguintes enlaces:

Cartaz
· Cartel anunciador gañador do concurso de carteis

concurso
· Pdf cos carteis presentados a concurso

taboleiro
· Pdf con fotos do
taboleiro Salvavidas

concurso
· Fotografías da conferencia sobre doazóns

· Cuñas de radio realizadas polo alumnado
do CM Video Disc-Jockey e Son:

Adrián Facal:

Carla Ayerbe e Alicia Castro:

Carla Esmorís e Jesús Paz:

Diana Eiras e Nerea Candamio:

Diego Nine:

Lorena Juncal e Eloi Pérez:

Luis Pérez e Esteban Calvo:

Rodrigo Fraguas:

   
· Presentación: A doazón de órganos en Galicia realizado por
alumnado da ESA III-IV, Ámbito científico-tecnolóxico.
· Dar vida despois da vida realizado por
Sara Gago. TICs 1º de Bacharelato Adultos.
· Dar vida despois da vida realizado por
Rafael Portugal. TICs 1º de Bacharelato Adultos.
· Video A doazón: Dar vida despois da vida realizado por
alumnado de Historia de España, 2º de Bacharelato Adultos.
· Video Tipos de doantes de órganos realizado por
alumnado de Historia de España, 2º de Bacharelato Adultos.

· Video Trasplantes realizado por
alumnado de Historia de España, 2º de Bacharelato Adultos.
· Video Trata de órganos realizado por
alumnado de Historia de España, 2º de Bacharelato Adultos.

· Video Historia da donación e os transplantes de órganos Alumnado de Historia de España, 2º de Bacharelato Adultos.