IES Arcebispo Xelmírez I. Santiago de Compostela
Departamento de Debuxo Departamento

A FOTOCOPIADORA

 

Exercicios Selectividade
Exercicios de Selectividade, con e sen solucións
Apuntes Debuxo Tecnico
Apuntes para Debuxo Técnico II
Exercicios de Debuxo Técnico II
Apuntes para Debuxo Técnico I
Exercicios de Debuxo Técnico I
Figuras interactivas
Modelos para facer figuras tridimensionais