IES Arcebispo Xelmírez I. Santiago de Compostela
Departamento de Debuxo Departamento

A FOTOCOPIADORA Departamento

Figuras interactivas feitas con Geogebra, para complementar as explicacións

Diédrico. Posicións dun punto
Diédrico. Recta oblicua, definida polas trazas
Diédrico. Recta de perfil, definida polas trazas
Diédrico. Plano paralelo a LT, definido polas trazas
Diédrico. Plano que pasa por LT (e por un punto exterior)
Diédrico. Abatemento dun plano oblícuo
Diédrico. Distancia entre dous puntos por Abatemento
Diédrico. Distancia entre dous puntos por Xiro
Diédrico. Distancia entre dous puntos por Cambio de plano
Cónico. Perspectiva dun cubo