IES Arcebispo Xelmírez I. Santiago de Compostela
Departamento de Debuxo Departamento

A FOTOCOPIADORA Departamento

Exercicios para Debuxo Técnico II

Diédrico. Seccións planas con Prisma e Pirámide (pdf)
Diédrico. Seccións planas con Cilindro e Cono (pdf)
Diédrico. Intersección de recta con figuras sólidas (pdf)
Figuras volumétricas en Cabri para facer seccións planas (pdf)
Diédrico. Sección de cilindro recto por plano oblícuo (applet)
Diédrico. Sección de cilindro oblícuo por plano vertical (applet)
Diédrico. Sección de cilindro oblícuo por plano oblícuo (applet)
Diédrico. Sección de cono recto por plano oblícuo (applet)
Diédrico. Sección de cono oblícuo por plano oblícuo (applet)
Diédrico. Sección dunha esfera por un plano oblícuo (applet)