IES Arcebispo Xelmírez I. Santiago de Compostela
Departamento de Debuxo Departamento

 

Profesores do Departamento
(curso 2019-2020)

Apuntes Debuxo Tecnico

Carme García Soto
Licenciada en Belas Artes pola Univ. Politécnica de Valencia
Catedrática de Debuxo. Xefa do Departamento
Grupos:

Hora de atención a pais:
xoves, de 11:35 a 12:25
Grupos: EPV 1º ESO B e C
Debuxo Técnico I (1º Bacharelato)
Imaxe e Son (2º Bacharelato)

Paulo Porta Martínez
Licenciado en Belas Artes pola Univ. Politécnica de Valencia
Catedrático de Debuxo.
Hora de atención a pais: luns, de 9:35 a 10:25
Grupos: EPV 1º ESO A. TIC 2 e 3 (1º Bacharelato). Debuxo Técnico II (2º Bacharelato)
Páxina web persoal Web

Natalia Val Guerreiro
Licenciada en Belas Artes pola Univ. de Vigo
Profesora agregada de Debuxo. Tutoría:
Hora de atención a pais: martes, de 12:45 a 13:35
Grupos: EPV 3º e 4º ESO. Imaxe e Son (2º Bacharelato)
Exercicios Selectividade

Eva Rieiro Gerpe
Licenciada en Belas Artes pola
Profesora Interina. Tutoría:

Hora de atención a pais:
Grupos: