IES Arcebispo Xelmírez I. Santiago de Compostela
Departamento de Debuxo Departamento

CALENDARIO
Convocatorias de exames, avaliacións, saídas didácticas, prazos.

Máis información Xoves 11 decembro 1ª Avaliación 2º de Bacharelato
Máis información Luns 15 decembro 1ª Avaliación 1º e 2º da ESO
Máis información Mércores 17 decembro 1ª Avaliación 3º e 4º da ESO
Máis información Xoves 18 decembro 1ª Avaliación 1 º de Bacharelato
Máis información