IES Arcebispo Xelmírez I. Santiago de Compostela

 

Mostra virtual de cousas curiosas e antigas
Grupo de Atención Educativa 1ºA · Curso 2012-2013
Billetes (novembro-decembro 2012)    

1 peseta

1 peseta

5 pesetas

50 pesetas

1000 pesetas

1 Dolar

100 dracmas

1000 yens

1 ryal

5 ryals

Vietnam

20 libras

Máquinas de escribir
(novembro 2012)

Olympia

Olivetti L42

Continental

Underwood15

Olivetti L10
 

Aparellos electrónicos
(outubro 2012)

Radio Domino

Magnetofón

Radio Orión

Calculadora

Radio Iberia
 

Libros escolares doutras épocas
(setembro-outubro 2012)

Xeografía de Calleja

Cartilla
Álvarez

Atlas escolar universal

Cosmos

Diccionario ortográfico

O día aburrido
ata a noite

Historia da Filosofía

Libreta
escolar

Nenos
subterráneos

Libreta de matemáticas

Libro de
medicina

Matemáticas
Álvarez

Coentos de Ándersen

Xeografía de España


Poesías de Mayakovski

     
           
Obxectos fotografiados, catalogados e expostos na web polos alumnos e alumnas de Atención Educativa de 1ºA do IES Xelmírez 1, curso 2012-2013