IES Arcebispo Xelmírez I > Departamento de Debuxo > A Fotocopiadora > Figuras interactivas
Departamento Anterior


DIÉDRICO. RECTA OBLÍCUA

Mover as trazas H1 e V2 en diédrico. Rotar a perspectiva cónica

Seguinte