IES Arcebispo Xelmírez I > Departamento de Debuxo > A Fotocopiadora > Figuras interactivas
Departamento Anterior


DIÉDRICO. PLANO PARALELO A LT

Mover as trazas h e v en diédrico. Rotar a perspectiva cónica

Seguinte