IES Arcebispo Xelmírez I > Departamento de Debuxo > A Fotocopiadora > Figuras interactivas
Departamento Anterior


DIÉDRICO. PLANO QUE PASA POR LT

Mover as proxeccións F1 e F2 do punto de referencia en diédrico. Rotar a perspectiva cónica

Seguinte