IES Arcebispo Xelmírez I > Departamento de Debuxo > A Fotocopiadora > Figuras interactivas
Departamento Anterior


DIÉDRICO. DISTANCIA ENTRE DOUS PUNTOS POR CAMBIO DE PLANO

Mover o regulador "Cambiar" para facer a operación, e "Rota" para visualizar a perspectiva

Seguinte