IES Arcebispo Xelmírez I > Departamento de Debuxo > A Fotocopiadora > Figuras interactivas
Departamento Anterior


DIÉDRICO. ABATEMENTO DUN PLANO OBLICUO

Seguinte

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com

A traza horizontal será a charnela de xiro. Selecciónase un punto calquera da traza v. Pola súa primeira proxección en LT pasará unha recta perpenicular á traza h. Un arco de centro o vértice do plano que pase pola segunda proxección do punto situará na perpendicular a súa posición abatida, pola que pasará a traza v tamén no abatemento.