IES Arcebispo Xelmírez I > Departamento de Debuxo > A Fotocopiadora > Figuras interactivas
Departamento Anterior


DIÉDRICO. DISTANCIA ENTRE DOUS PUNTOS POR ABATEMENTO

Veremos dous métodos. Este primeiro chámase "trapecio". Mover o regulador "Abater"

Seguinte

O segundo método chámase "triángulo". En lugar de colocar en dúas perpendiculares ao segmento
AB na primeira proxección as cotas dous dous puntos, trázase só unha das perpendiculares coa
lonxitude igual á diferencia de cotas: