IES Arcebispo Xelmírez I > Departamento de Debuxo > A Fotocopiadora > Figuras interactivas
Departamento Anterior


CÓNICO. PERSPECTIVA DUN CUBO SOBRE PLANO VERTICAL

Mover a altura do punto de vista V. Rotar a perspectiva cónica

Seguinte